Det här gör vi

Det här gör vi

Dj's Garage jobbar i första hand med renovering och ombyggnation av äldre fordon. Och då främst med plåtarbeten.Hel- & delrenoveringar

Dj's Garage kan ta hand om hela eller delar av ditt fordonsprojekt.


Alla erfarenheter och kunskaper finns ännu inte under samma tak, men tack vare ett gott kontaktnät och ett stort intresse kan Dj's Garage ta ett helhetsgrepp om ditt fordonsprojekt.Ombyggnationer/Customisering

Dj's Garage specialtillverkar nya delar eller bygger om befintliga så att din custom blir precis som du vill ha den.Dj's Garage   -   Adress: Ågrena gård 3, 695 91 Laxå   -   Tfn: 070-309 07 01